Konst & Tro 2021

Tema: Skaparen och skapandet som mötesplats

Vi inbjuder dig som är yrkesverksam eller studerande inom konst, arkitektur och kultur; konstnärer, kulturarbetare, teologer och förkunnare, eller bara är intresserad, till en kulturhelg på temat “Skaparen och skapandet som mötesplats”.  Välkommen att delta i samtalet och i olika gestaltningar i tal, bild, musik och dans!

Medverkande

Värdar: Johanneskyrkan och Equmeniakyrkan i Linköping
Teologer och talare: Joel Halldorf, Adrian & Bridget Plass, Marcus Fritsch, Mia Martinsson, Andreas W Andersson
Musiker: Andreas W Andersson, Anna Weister Andersson, Micke Martinsson, Ingela Olsson
Bildkonstnärer: Janeric Johansson, Tomas Ivarsson, Lukas Käll och Oscar Furbacken

Fler medverkande annonseras under september 2021