Info

De flesta som skapar gör det eftersom skapandet är som luften vi andas – nödvändig för att leva. Ett uttryck för liv. Skapandet som praktik öppnar även upp många frågor som riktar oss mot tillvarons verkligt livgivande bråddjup:

Handlar konsten i dess olika skepnader om skapandet i sig – eller handlar den om kommunikation? Är skapandet och den skapande en mötesplats och kanal för något annat, något som är nödvändigt att kommunicera innan det kan formuleras på andra sätt? (skapandet som en slags mystik. Konstnären, poeten, dansaren och musikern etc som en slags mystiker?)

Vi är ännu inte färdiga med dessa eviga frågor. Och vad säger egentligen de andliga traditionerna och teologin om skapandet? Med utgångspunkt i dessa frågor möts vi för kulturhelgen Konst & Tro.