Program

LÅNGFREDAGEN 19 APRIL

11.00 Påskvandringsgudstjänst med bibelläsning, klassisk musik, konst

12.15 VERNISSAGE med samlingsutställningen ”FRÅN DÖD TILL LIV”

13.00 Kyrkkaffe och lunch för anmälda deltagare

14:00 Seminarium med Roland Hellsten om Skönhet och konstnärligt skapande. Öppen föreläsning, Entré 50 kr. Samtal

15.30 Fika

16.30 Seminarium med Roland Hellsten från Göteborg. ”Hur kan man veta att Gud är vacker?”. Öppen föreläsning, Entré 50 kr, Samtal

18.00 Kvällsmat

19.30 Konstmeditation med musik, dans och bild kring temat ”Från död till liv”. Öppet evenemang Entré 50 kr

PÅSKAFTON 20 APRIL

10.00 Roland Hellsten: Gudsbilden och skönheten i Bibeln, sammanfattning. Öppen föreläsning, Entré 50 kr

11.00 Panelsamtal omkring Konst & Tro i ett postsekulärt samhälle med moderator Mia Martinsson & Marcus Fritsch. Öppet seminarium.

12.30 Lunch

14.00 I GRÄNSLANDET MELLAN TRO OCH TVIVEL – Gudsbild i kreativa uttryck Teologerna Marcus Fritsch och Mia Martinsson. Öppen föreläsning, Entré 50 kr

15.00 Konstrunda i Malmö på vissa utvalda ställen / alt Bön i Kapellet med ordlös lovsång och tillbedjan / alt Dansworkshop med Annasara och Annika

18.00 Påskaftonsfirande för föranmälda med mat från restaurang Källan på Hyllie Park. Gemenskap, möjlighet till samtal, musik, dans och delgivning genom olika konstarter.

PÅSKDAGEN 21 APRIL

11.00 Påskdagsgudstjänst i Hyllie Parkkyrkan med predikan av Roland Spjuth om Förändrad Gudsbild, vilket även gestaltas genom musik, dans, sång och konst.  Marcus Fritsch, Mia Martinsson, Birgitta Rasmusson (mötesledare). Musiker och dansare

12.30 AVSLUTNING med konstrunda på Torget tillsammans med konstnärerna

Kyrkkaffe