Info

De flesta som skapar gör det eftersom vi inte kan andas utan kultur. Ändå känner många konstnärer att konstens existens – i kyrka och samhälle – måste försvaras och motiveras. Vad gör den för nytta och vad ger den för resultat? Detta gäller konstnärer i allmänhet, men kanske i än högre grad konstnärer hemmahörande i kyrkan.

Handlar konsten med dess olika manifestationer i olika konstarter om själva skapandet – eller handlar den om kommunikation? Konst för konstens egen skull. Konst som redskap för något annat. Eller konst för att skapandet i sig är nödvändigt? Vi tycks fortfarande inte vara färdiga med dessa till synes eviga frågor. Och vad säger egentligen Bibeln och teologerna om den visuella konsten?

Med utgångspunkt i dessa frågor har vi möts för kulturhelgen Konst & Tro.

Håll utkik här på sajten för kommande arrangemang i samma anda.