Info

De flesta som skapar gör det eftersom vi inte kan andas utan kultur. Ändå känner många konstnärer att konstens existens – i kyrka och samhälle – måste försvaras och motiveras. Vad gör den för nytta och vad ger den för resultat? Detta gäller konstnärer i allmänhet, men kanske i än högre grad konstnärer hemmahörande i kyrkan.

Handlar konsten med dess olika manifestationer i olika konstarter om själva skapandet – eller handlar den om kommunikation? Konst för konstens egen skull. Konst som redskap för något annat. Eller konst för att skapandet i sig är nödvändigt? Vi tycks fortfarande inte vara färdiga med dessa till synes eviga frågor. Och vad säger egentligen Bibeln och teologerna om den visuella konsten? Välkommen att delta i samtalet och i olika gestaltningar i tal, bild, musik och dans.

Vi inbjuder dig som är studerande eller verksam inom konst, arkitektur och kultur; konstnärer, kulturarbetare, teologer och förkunnare, eller bara är intresserad, till en kulturhelg på temat Konst & Tro 2019 på Hyllie Park i Malmö.

Årets tema är FÖRÄNDRAD GUDSBILD – från död till liv!

Roland Hellsten från Göteborg kommer att reflektera kring dessa tankar och kring sin bok: ”Hur kan man veta att Gud är vacker? Om skönhet och konstnärligt skapande”.

Hellsten skriver i sin bok: ”Skönheten stör en materialistisk hållning till livet, eftersom den låter oss ana att vi har en själ, om också en svältfödd sådan. De djupa existentiella frågorna väcks till liv.”

Tid

19-21 april, 2019

Plats

Hyllie Park i Malmö, Elinelundsvägen 55

Arrangörer

Hyllie Park Folkhögskola, Nätverket Tro & Tvivel, Hyllie Parkkyrkan, Studieförbundet Bilda

Program

LÅNGFREDAGEN 19 APRIL

11.00 Påskvandringsgudstjänst med bibelläsning, klassisk musik, konst

12.15 VERNISSAGE med samlingsutställningen ”FRÅN DÖD TILL LIV”

13.00 Kyrkkaffe och lunch för anmälda deltagare

14:00 Seminarium med Roland Hellsten om Skönhet och konstnärligt skapande. Öppen föreläsning, Entré 50 kr. Samtal

15.30 Fika

16.30 Seminarium med Roland Hellsten från Göteborg. ”Hur kan man veta att Gud är vacker?”. Öppen föreläsning, Entré 50 kr, Samtal

18.00 Kvällsmat

19.30 Konstmeditation med musik, dans och bild kring temat ”Från död till liv”. Öppet evenemang Entré 50 kr

PÅSKAFTON 20 APRIL

10.00 Roland Hellsten: Gudsbilden och skönheten i Bibeln, sammanfattning. Öppen föreläsning, Entré 50 kr

11.00 Panelsamtal omkring Konst & Tro i ett postsekulärt samhälle med moderator Mia Martinsson & Marcus Fritsch. Öppet seminarium.

12.30 Lunch

14.00 I GRÄNSLANDET MELLAN TRO OCH TVIVEL – Gudsbild i kreativa uttryck Teologerna Marcus Fritsch och Mia Martinsson. Öppen föreläsning, Entré 50 kr

15.00 Konstrunda i Malmö på vissa utvalda ställen / alt Bön i Kapellet med ordlös lovsång och tillbedjan / alt Dansworkshop med Annasara och Annika

18.00 Påskaftonsfirande för föranmälda med mat från restaurang Källan på Hyllie Park. Gemenskap, möjlighet till samtal, musik, dans och delgivning genom olika konstarter.

PÅSKDAGEN 21 APRIL

11.00 Påskdagsgudstjänst i Hyllie Parkkyrkan med predikan av Roland Spjuth om Förändrad Gudsbild, vilket även gestaltas genom musik, dans, sång och konst.  Marcus Fritsch, Mia Martinsson, Birgitta Rasmusson (mötesledare). Musiker och dansare

12.30 AVSLUTNING med konstrunda på Torget tillsammans med konstnärerna

Kyrkkaffe

Medverkande

Värdar

Teologer och talare

Musiker

Bildkonstnärer

Dansare och dramapedagog

Kostnader & Anmälan

Mat

Mat serveras från Restaurang Källan på Hyllie Park.

Kostnader

Hela helgen (inkl måltider): 600 kr. Föranmälning erfodras
Dagspris (inkl måltider): Långfredag, 300 kr. Påskafton: 350 kr. Föranmälning erfodras
Enskilda föreläsningar: 50 kr

Föranmälan till konferensen och måltiderna görs senast den 15 april till
eva.johansson@hylliepark.se.

Boende

Boende ordnas på egen hand. Se hotell, Airbnb eller andra alternativ.

Arrangörer